ChatGPT en privacy

hoe gaat chatgpt om met privacy

Privacy en AI

Privacy is een onvervreemdbaar mensenrecht dat individuen het recht geeft om hun persoonlijke leven en informatie te beschermen tegen onrechtmatige inmenging van anderen, inclusief de overheid. Dit recht omvat diverse aspecten zoals het recht op bescherming van persoonlijke gegevens, het recht op controle over persoonlijke informatie, en het recht op persoonlijke autonomie en vrijheid. Echter, door de toenemende gegevensverzameling door onder andere AI en de groeiende kracht van opkomende technologieën, zullen individuen in zowel de publieke als de private sector in toenemende mate worden gevolgd en gecontroleerd, vaak zonder voldoende anonimiteit of toestemming.

ChatGPT verwerkt op onethische wijze jouw gegevens

ChatGPT maakt gebruik van grote hoeveelheden tekstgegevens die zijn verzameld van verschillende bronnen, waaronder openbare websites en sociale media. Hoewel de gegevens worden geanonimiseerd, bestaat er een kans dat gevoelige informatie zoals namen, locaties en persoonlijke meningen wordt opgenomen. Ja, je leest het goed, privé-informatie die publiekelijk beschikbaar wordt gesteld. Als cybersecurityexpert is het daarom onze taak om gebruikers bewust te maken van de privacyrisico’s die gepaard gaan met het gebruik van AI-modellen zoals ChatGPT. Maar dat is nog niet alles…

aandacht voor cybersecurity

Discriminatie en racisme: AI’s zoals ChatGPT zitten vol met vooroordelen

Alle machine learning modellen, inclusief AI-modellen die specifieke taken uitvoeren, worden getraind op basis van datasets, oftewel bergen aan data en gegevens waarop het model zijn output baseert. Alleen op die manier krijgen we de “intelligentie” van een AI zo dicht mogelijk bij dat van de mens, althans, dat stellen de onderzoekers van deze ai. ChatGPT bijvoorbeeld, is getraind met meer dan 300 miljard woorden, zo’n 570 GB aan data. Dat is ook precies waar het probleem zit.

Wanneer je grote, ongesorteerde datasets van het internet plukt, is het onvermijdelijk dat ze bevooroordeelde informatie bevatten. Deze informatie beïnvloedt vervolgens de modellen. Hoewel onderzoekers filters gebruiken om te voorkomen dat AI-modellen zoals ChatGPT foute informatie verstrekken na het verzamelen van gegevens, zijn deze filters zijn niet 100% nauwkeurig. Hierdoor kunnen schadelijke vooroordelen ontstaan, of erger genereert ChatGPT antwoorden die ronduit racistisch en discriminerend zijn.

Daarnaast is het ook belangrijk om aan te kaarten dat de data waarop ChatGPT antwoorden genereert, verouderd is. Kortom, deze gegevens weerspiegelen niet waar de samenleving op dit moment staat in haar ontwikkeling en vooruitgang. En, misschien wel de meest belangrijke: ook de onderzoekers zelf zijn vaak biased. Dat komt omdat de wereld van tech nou eenmaal een uiterst homogene sector is die wordt gedomineerd door, jawel, “witte mannen”.

Als we de privacyrisico’s en ethische kwesties blijven negeren bij het gebruik van onder andere ChatGPT, dragen we bij aan een grotere inbreuk van onze eigen privacy en onrechtvaardigheid. Het is daarom belangrijk dat gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen privacy beschermen. Daarbij moeten zij zich ook bewust zijn van de ethische implicaties wanneer zij ChatGPT gebruiken.

Zo bescherm je jezelf

Wil je toch ChatGPT gebruiken? Dan is het van essentieel belang om de beperkingen van ChatGPT te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud die wordt gegenereerd of geanalyseerd met behulp van deze technologie. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke maatregelen die je zelf kunt nemen om je privacy beter te bewaken:

  1. Vermijd het delen van gevoelige informatie met ChatGPT: Als je aan de slag gaat in ChatGPT raden wij je aan om alleen niet-gevoelige informatie te delen in de prompts en geen persoonlijke informatie te verstrekken. Deel geen video’s of foto’s en zeker geen contactgegevens.
  2. Gebruik ChatGPT niet voor de verwerking van gevoelige informatie: Het is ook verstandig om ChatGPT links te laten liggen wanneer je gevoelige informatie, zoals het beantwoorden van e-mails of verwerken van persoonsgegevens, moet verwerken. Hierdoor voorkom je dat de AI jouw privé-informatie gebruikt voor leerdoeleinden en of deze deelt met andere gebruikers.

Kortom, blijf je bewust van de privacyrisico’s en neem de nodige maatregelen je privacy te beschermen. Wil je meer weten over hoe jij jouw gegevens moet beschermen online? Een van onze experts helpt je graag op weg!

Bellen
Mailen